Idealny pomysł??

Ostatnio na forum rady stwierdzono, że na pewno bardzo dobrym pomysłem było tworzenie w naszym kraju poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych. Dzięki temu na terenach dotychczas ubogich w przemysł lub tam, gdzie go wcale nie było, zaczęły powstawać nowe zakłady, a to wiąże się oczywiście z nowymi miejscami pracy. Rada twierdzi że obecnie w Polsce mamy bardzo wiele różnych stref ekonomicznych. Jedną z nich jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Powstała ona, jako swoista zapłata za zabranie tamtejszym terenom przemysłu wydobywczego i włókienniczego. Niewątpliwie po zamknięciu wielu kopalń wokół Wałbrzycha problem bezrobocia stał się tam jednym z najbardziej istotnych. Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna to jednak nie sam Wałbrzych. Dość powiedzieć, że została ona utworzona na terenie czterech województw:

  • Dolnośląskiego,
  • Opolskiego,
  • Lubuskiego
  • oraz Wielkopolskiego

 

Najwięcej podstref znajduje się jednakże właśnie w Województwie Dolnośląskim, bo aż 25. Województwo Opolskie może się pochwalić siedmioma podstrefami, Lubuskie jedną, a Wielkopolskie ośmioma. Wśród tych dwudziestu pięciu podstref w Województwie Dolnośląskim, znalazła się również podstrefa Wałbrzyska. Na forum rozgorzała ostra dyskusja na temat Jej powstania ponieważ to ogromna szansa dla wszystkich osób bezrobotnych w samym Wałbrzychu oraz jego okolicach. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że poziom bezrobocia w tym mieście i powiecie był na zatrważająco wysokim pułapie, a i dzisiaj nie można powiedzieć, że jest niski. Podstrefa Wałbrzyska należy do jednej z większych, a zatem to na pewno bardzo cieszy mieszkańców tego miasta. W tej właśnie podstrefie mamy aż 22 inwestorów, co łączy się oczywiście z konkretnymi korzyściami dla wałbrzyskiego rynku pracy.

Powierzchnia tejże podstrefy wynosi na chwilę obecną aż prawie 220 hektarów. Warto również dodać, że obecnie dostępne tereny, na których można inwestować to liczba rzędu 36 hektarów. Tym samym Wałbrzych nadal prowadzi intensywne działania, aby do tego miasta i do tej strefy ściągnąć kolejnych inwestorów. Wraz z nimi powstaną przecież kolejne miejsca pracy i jest szansa, że bezrobocie w Wałbrzychu znowu zmaleje. Wałbrzyska Podstrefa Ekonomiczna znajduje się w bliskim sąsiedztwie centrum miasta, w odległości 7 kilometrów. Dojazd do niej jest bardzo prosty, co oczywiście jest bardzo ważnym aspektem dla wszystkich osób tam pracujących. W strefie tej zlokalizowane są różne przedsiębiorstwa z takich branż jak budowa maszyn, branża metalowa, przetwórstwa tworzyw sztucznych, elektromaszynowa, elektrotechniczna, włókiennicza czy też ceramiczna.

Można by rzec, że jeśli mamy do czynienia z przemysłem, to większość zatrudnionych będą stanowić mężczyźni. Oczywiście według opinii ekspertów to jest prawdą, ale warto również zauważyć, że w wałbrzyskiej podstrefie zatrudnienie znalazło także bardzo wiele kobiet. Tak, więc jeśli mówimy na forum publicznym o walce z bezrobociem w Wałbrzychu, to pojęcie to dotyczy zarówno zmniejszenia liczby osób bezrobotnych wśród mężczyzn jak i kobiet. Można mieć tylko nadzieję, że wałbrzyska strefa ekonomiczna nadal będzie się rozwijać i tym samym bezrobocie w mieście będzie się obniżać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *